Välkommen till Diffusor.se

En sajt om diffusorer, absorbenter, basfällor och akustikbehandling av inspelningsstudios

Enligt detta koncept har jag byggt min inspelningsstudio DrHans Studio i Stockholm

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Akustik

Diffusor vägg - DrHans Studio

Diffuserande och basabsorberande väggkonstruktion, portar till basfällan mellan varje diffusorpanel – Fotot taget på DrHans Studio

Gobos - DrHans Studio

Mobila Gobos, ena sidan diffuserande och andra sidan absorberande. Till höger en basfälla (med TV ovanpå) med diffuserande front. Under Gobosarna skymtar 2 basfällor. Fotot taget på DrHans Studio

Ordet akustik betyder läran om ljudet men används ofta för att beskriva hur ett rum låter. Denna sida handlar om akustikbehandling. Akustikbehandling är inte att förväxla med ljudisolering. Ljudisolering utav ett rum handlar om att hindra ljud från att ta sig in eller ut ur rummet. Ämnet ljudisolering kommer att beröras men sidan kommer huvudsakligen att handla om ämnet akustikbehandling. Inriktningen på sidan är akustikbehandling utav musikstudios men samma koncept fungerar även i andra lokaler som tex hemmabios, hifi-rum mm.

Alla rum är i behov av akustikbehandling
Alla som har flyttat in i en tom lägenhet någon gång vet att innan man får in möbler, mattor, gardiner mm så känns rummet jobbigt att vara i. Dessa vardagliga saker agerar som just diffusorer och absorbenter i hemmet.

I ett rum tänkt för musik och för att musiken som görs i detta rum skall fungera utanför rummet krävs det dock en hel del jobb för att få rummet på sin sida. Vi vill ha rum som inte förstärker eller släcker ut vissa frekvenser. Vi vill ha rum som ger stöd åt musiken och inte färgar den. Genom akustikbehandlingen tämjer vi rummet och får det att låta som vi vill ha det. Inspelningsrum och kontrollrum har olika uppgifter. Inspelningsrum kan vara tänkta för olika ändamål. En musikstudio bör ha minst tre olika musikrum. Ett kontrollrum och två olika inspelningsrum. Akustikbehandlingen av dessa rum kan skilja för att uppnå den rumsakustik man vill åt för respektive rum. Och oftast vill man ha olika storlek på ett rum tänkt för att spela in trummor i än i ett rum man vill ha ett mera “nära” ljud som vid tex sånginspelning.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Det justerbara rummet

Har man inte tillgång till flera rum i studion kan mobila akustikmoduler vara ett alternativ. Dessa ofta kallade Gobos kan vara diffuserande, absorberande och basabsorberande. Skiljer här på absorberande och basabsorberande då utformningen på dessa skiljer sig markant. Med hjälp av flyttbara Gobos kan man förändra akustiken i rummet.  Skärma av, dela in och bygga mindre rum i det befintliga rummet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Diffusorer

Gobos 2 - DrHans Studio

Samma som ovan, här syns basfällorna bättre och man ser diffusorer i taket. De rör som syns ger även de bra diffusion. Fotot taget i DrHans Studio

Studio 1 - DrHans Studio

Här en bild på diffusorvingar monterade på så kallad tårtbitsvägg. Varje “tårtbit” är en stämd basfäll med porten uppåt. – Fotot taget i DrHans Studio

Stor väggfälla - DrHans Studio

Hela väggen bakom trummorna på bilden är en stor stämd basfälla. Till höger ovanpå diffusorkonstruktionen ser vi ännu en basfällas port. Fotot taget i DrHans Studio

Ordet diffusion i ljudsammanhang betyder ungefär spridning. En diffusor är en hård reflekterande yta som sprider det återvändande ljudet i tid. I motsats till en platt yta där allt ljud reflekteras tillbaks till lyssnaren/mikrofonen samtidigt. Ett kalt rum med parallella ytor ger vad som kallas för flutter-eko, det är väldigt lätt att förstå sig på vad flutter-eko är genom att tex ställa sig och klappa händerna i ett kaklat badrum med parallella ytor.

Diffuson skapar ”djup” i ljudbilden och förbättrar rumsupplevelsen. Rummet känns större än vad det faktiskt är tack vare att ljudet kommer tillbaks i en mängd små reflektioner över olika tid. Rätt placerade ger diffusorer stöd åt musiken och förbättrar tydligheten i ljudet då hjärnan som är mer än hundra gånger trögare än hörselorganet får en extra chans att uppfatta instrumentens och rösternas fulla klang. Det är viktigt att diffusorns olika fack är matematiskt jämt balanserade för att det inte skall bildas negativa färgningar och utfasningar av ljudet. En optimal diffusor är konstruerad utifrån matematiska principer, och undviker regelbundna mönster. Bredbandiga diffusorer som sprider ljudet över en längre tid är att föredra då de färgar ljudet mindre och kan sitta betydligt närmare ljudkällan och lyssnaren/mikrofonen.

Det finns gamla myter om diffusion som förespråkar att diffusorer först får börja arbeta efter 20ms omkring 3.5m för att inte färga ljudet. Men detta faktum grundar sig mer på en gammalmodig utformning utav diffusorer. En optimal diffusor som utgår från matematiska principer och undviker regelbundna mönster kan placeras betydligt närmare än så. Placerad vid tex högtalarnas första reflektion i en musikstudios kontrollrum eller ett lyssningsrum just för att ge musiken den där extra kicken som hjärnan behöver för att hinna uppfatta detaljerna.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Absorbenter

Tak studio 1 - DrHans Studio

Diffusorer i tak – Fotot taget i DrHans Studio

Studio 2 - DrHans Studio

Diffuserande och basabsorberande väggkonstruktion. Här bryts det diffuserande mönstret upp med absorbenter. Man ser basfällans portar som mörka längsgående springor. På bilden ses även takdiffusor och en mindre diffusor på väggen till vänster om mikrofonen i huvudhöjd. Fotot taget i DrHans Studio

Absorbenter är gjorda av mjuka material och absorberar istället det infallande ljudet. Allt ljud absorberas dock inte, utan tjockleken på absorbenten styr hur pass bredbandig den är. En absorbent absorberar i första hand diskant och faller sedan i effektivitet neråt registret. Att använda absorbenter är ett vanligt sätt att akustikbehandla rum på. I de flesta företags kontorsmiljöer, klassrum mm sitter absorbenter monterade i hela taket i form av undertak. Även gardiner, tygsoffor och mattor fungerar som absorbenter i det ”vanliga” rummet.

Absorbenter är ett effektivt sätt att behandla störande reflektioner på som tex flutter-ekot som beskrevs tidigare i stycket om diffusorer. Genom att genomföra samma experiment som innan ”att klappa händerna i badrummet”. Men denna gång fylla på rummet med textilier i form av tex badlakan, badrock badrumsmatta mm så bildar man sig en lätt uppfattning om absorbenternas effektivitet mot flutter-eko.

Absorbenter används ofta för att döda första reflexen från högtalarnas första i en musikstudios kontrollrum eller ett lyssningsrum. Det är ett alternativ till att diffusera första reflexen men de båda ger olika resultat. Diffusorn tar bort den hårda första reflexen som stör stereobilden genom spridning i tid som, ökar på tydligheten och ger en mer bredd i ljudbilden. Absorbenten tar bort den första reflexen som stör stereobilden.

Överanvändning av absorbenter ger ett tryckande, diskanfattigt och volymsvagt rum.

Ett starkt absorberande sångbås tex är en sångares värsta mardröm. Då rummet suger ur energi ur ljudet tvingas sångaren ta ut sig i förtid. Det inspelade ljudet saknar diskant som inte kan återges genom EQ.

Ett exempel utanför inspelningsstudion

Tak diffusor - DrHans Studio

Tak diffusor – Fotot taget i DrHans Studio

Bakvägg - DrHans Studio

Här ser vi två stora pelardiffusorer, möstret bryts med Golden Horn i mellan dem. Soffan döljer basfällans (som går upp längs hela diffusorkonstruktionen) portar. På bilden syns även portarna från båda basfällorna i hörnen. Samt ett flertal diffusorer i huvudhöjd. Fotot taget i DrHans Studio

Förskolor tex är väldigt högljudda arbetsplatser för barn och personal. Dessa miljöer har akustikbehandling bara i form av absorbenter. Absorberande undertak, gardiner, mattor, tygsoffor, stora kuddar mm. Resultatet blir dock inte en tyst miljö. Barnen tvingas skrika till varandra för att höras. Personalen tvingas skrika till barnen för att försöka göra sig hörd. Hade dessa miljöer akustikbehandlats med diffusion hade taltydligheten ökat och barn och personal hade inte tvingats skrika för att göra sig hörda. Då tydligheten i ljudet ökar är det lättare att uppfatta en konversation i en bullrig miljö.

Mjuka absorbenter är inte basfällor

Absorbenter blir som det står tidigare mer bredbandiga desto tjockare de är. Men, mjuka absorbenter är inga basfällor. Ibland säljs de dock som det. Det räcker tyvärr inte att fylla upp hörnen med mjuka material för att ta hand om all den energi som finns i de lägre frekvenserna. Ofta diskuteras det om absorbenters effektivitet på olika nätforum, om att det skall vara si och så tjocka för att absorbera så låga frekvenser. Dessa diskussioner brukar dock alltid förutse att allt ljud träffar en absorbent rakt på absorbenten. Ljudvågor rör sig som vågorna i en bassäng och de lägre frekvenserna ”slickar” rummet. Allt ljud kommer inte träffa absorbenten i 90grader. Även om den är bara 120mm tjock kanske den är 1200bred och 600hög om den är gjord i tex vanligt isoleringsmaterial.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Diffusera eller absorbera

Stor diffusortavla - DrHans Studio

Stor diffusortavla – Fotot taget i DrHans Studio

Diffusortavla - DrHans Studio

Diffusortavla – Fotot taget i DrHans Studio

Det är inget fel i att använda absorbenter för att städa upp reflexer men överanvändandet utav dem skapar problem i den akustiska miljön. Diffusorer i andra hand tar effektivt hand om reflektionerna utan att döda ljudet. Diffusorer ger istället stöd åt ljudet och ökar på tydligheten. Det är lätt att akustikbehandla med absorbenter och det är lätt att höra vad som händer med ljudet. Det är troligtvis därför det så ofta överanvänds i musiklokaler. Vem vill ha ett madrasserat rum hemma? Troligtvis ingen. Varför skulle man då vilja ha en sådan akustisk miljö i en inspelningsstudio? Diffusorer ses ofta som ”hokus pokus” på grund av matematiska formler och att det är svårare att förstå sig på diffusorkonceptet kontra absorbering. Rätt använda befriar diffusorer ljudet. Rummen blir tydliga och roliga att både musicera i och att lyssna på musik i. Genom att både diffusera och absorbera en miljö kan man få rummet tydligt, detaljrikt, fritt från flutter-ekon och det fenomen som ofta beskrivs som burkigt.
En bra riktlinje är att inte absorbera mer än ca ¼ del utav ytorna.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Basproblem

Alla rum har problematik med basen

Diffusor - DrHans Studio

Diffusor – Fotot taget i DrHans Studio

Problemen orsakar både förstärkningar vid vissa frekvenser och utsläckningar i andra. Vilket gör att man hör för mycket bas vid vissa frekvenser och för lite eller ingen bas vid andra. Basen kan ringa ut längre vid vissa frekvenser som gör rummet slött och blött. Det kan ibland uppfattas som att basinstrumentet spelar samma ton hela tiden då samma frekvens förstärks av rummet. Det fenomenet brukar kallas för ”one note bas”.

Ett rum med problem i basen går inte att mixa musik i. Det vore enkelt beskrivet som att på en vanlig stereo vrida upp basratten till max och mellanregistret till min och sen försöka göra en mix som låter bra utanför det rummet. Det värsta tänkbara scenariot är att spela in, mixa och mastra musik i samma rum med problem i basen. Då kompenserar man med eq mm för samma problem i tre led.

Mest bas i hörnen

Bas förstärks mest i rummens hörn vilket ofta gör hörn ett effektivt ställe att placera basfällor. Även detta fenomen är enkelt testat. Be t.ex. en vän gå runt och prata i rummet medan du står still, när han går in i hörnet kommer du troligtvis höra hur basen i hans röst förstärks. Eller spela upp musik i ett rum och lyssna hur basen ändras beroende på var du är i rummet. Bra att tänka på är att ett vanligt utformat rum inte har fyra hörn utan tolv.

Rummet ger också stöd åt musiken.

En bergsprängare utomhus räcker inte lika långt som en bergsprängare inomhus pga saknadet av rumsstödet utomhus. Vi är alltså inte ute efter att döda rummet helt, bara tämja det!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Basfällor

Diffusor- DrHans Studio

Diffusor- Fotot taget i DrHans Studio

Takdiffusor - DrHans Studio

Takdiffusor – Fotot taget i DrHans Studio

Vad man vill göra är att tämja de basproblem som finns i rummet. Genom att stämma lådor i de specifika problemfrekvenserna kan man effektivt komma åt dessa problem.
Lådorna kan vara köpta stämbara lådor som placeras i rummet eller hela väggkonstruktioner med t.ex. difussorer monterade utanpå. Dessa konstruktioner kallas för Helmholtz resonatorer efter sin skapare Hermann von Helmholtz. Enklaste sättet att förklara funktionen på är är att tänka på när man blåser ovanpå mynningen på en glasflaska. När du blåser uppstår en ton. Fyller du på vatten i flaskan går tonen upp. Du kan alltså stämma flaskan genom att minska mängden utrymme i flaskan genom att fylla den. Placerar du flaskan i ett rum kommer flaskan att fungera motfjäder till samma ton utanför flaskan. Genom att stämma dessa lådor eller vägg/takkonstruktioner i problemfrekvenserna med hjälp av storlek, öppningsgrad och portlängd. Kan man tämja de mest besvärliga rummen. Akustikbehandlning utav basen är rätt utrymmeskrävande och många drar sig nog för att göra det i en hemmamiljö. Det finns dock fanerade lådor att köpa i ett flertal träslag och färger ( tex Varitune lådorna från SMT AB ) vilket gör att de kan smygas in i hemmen för dem som önskar en bättre lyssningsupplevelse i vardagsrumet. SMT AB Har även diffusorpaneler och diffusor “vingar” i matchande kulörer till basfällorna. I en musikstudio är det inget alternativ att inte behandla basen i kontrollrum och inspelningsrum. Det är en förutsättning för att kunna arbeta med musik.

 

Videon nedan visar hur ett rum stäms med en basfälla av typen Varitune V-4.
Här kan man se hur basfällan tämjer peaken runt 60Hz samt hur den löser problemet med dippen på 125Hz. Lägg samtidigt märke till att den jämnar ut hela regionen mellan 30-100Hz.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Johnny BerglundDrHans Studio

Mixning Re-amping Inspelning

Ett stort tack till Mats Odemalm från Svanå Miljöteknik för vägledning och ovärderlig hjälp genom projektet att bygga DrHans Studio

Besök gärna DrHans Studios hemsida http://drhansstudio.com